قرارداد “اسپیس‌ ایکس” با نیروی هوایی آمریکا برای پرتاب فضاپیما

Posted by

رهبر انقلاب: این جنایات در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی‌کند

شرکت “اسپیس ایکس” در ماه اوت فضاپیمای نیروی هوایی آمریکا را به فضا پرتاب خواهد کرد.

رهبر انقلاب: این جنایات در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی‌کند