شرط رهایی از عذاب الهی از دیدگاه امام‌ رضا (ع)

Posted by

رهبر کره شمالی نباید آسوده بخوابد!

از دیگر از القاب مشهور حضرت رضا (ع) ” عالم آل محمد” است، این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان است.

رهبر کره شمالی نباید آسوده بخوابد!