ارائه عملکرد شش ماهه تبصره های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران

Posted by

روایتی از کُلت کشیدن متوسلیان در مقابل عوامل صهیونیست

علیرضا دبیر گفت: با توجه به اینکه جایگاه‌های مذکور در املاک شهرداری تهران قرار دارد واگذاری این جایگاه‌ها با توجه به مشکلات حقوقی بوجود آمده در حال حاضر مقدور نیست و پیشنهاد می شود در بودجه سال 96 اعتبار مذکور لحاظ نشود.

روایتی از کُلت کشیدن متوسلیان در مقابل عوامل صهیونیست