تفاوت خواص چای سبز و سیاه

Posted by

روحانی برای دفاع از وزرای پیشنهادی سه‌شنبه به مجلس می‌رود

چای سیاه همان چای سبزی است که فراوری‌هایی بر روی آن انجام شده است.

روحانی برای دفاع از وزرای پیشنهادی سه‌شنبه به مجلس می‌رود