سپاه با حمایت از مقاومت خود را «سپر امنیت» ملت ایران و امت اسلامی قرار داده است

Posted by

«روحانی» در حل مسائل کشور ناتوان است

سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بمناسبت دوم اردیبهشت روز تصویب اساسنامه سپاه پیامی صادر کرد که در ادامه آمده است.

«روحانی» در حل مسائل کشور ناتوان است