قیمت نفت افزایش می یابد

Posted by

روحانی نقدهای دلسوزانه را سرکوب کرد

وزیر نفت درباره این که آیا تداوم این روند می تواند قیمت نفت را در سطوح ۵۵ تا ۶۰ دلار برای هر بشکه حفظ کند، تصریح کرد: نمی توان این موضوع را قطعی گفت، ما بر مبنای تحلیل ها و وضع بازار نفت، تصمیم ها را اتخاذ می کنیم؛ اما مسائل روانی و موضوعات ناشناخته هم است که برخی مواقع شرایط را تغییر می دهد؛ اما بر اساس قاعده این تصمیم اوپک باید قیمت نفت را به سمت اصلاح ببرد.

روحانی نقدهای دلسوزانه را سرکوب کرد