واکنش وزارت خارجه به اظهارات وزیر دفاع آمریکا

Posted by

روسیه: ایران کاملاً به برجام پایبند است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن رد اظهارات ناسنجیده و بی اساس وزیر دفاع آمریکا: ریشه تروریسم و افراطی گری سیاست های دولت آمریکا و حمایت از رژیم های تروریست پرور است.

روسیه: ایران کاملاً به برجام پایبند است