برای ما افتخار نیست که شاهد شکل‌گیری مفاسد باشیم

Posted by

روسیه به آمریکا هشدار داد

کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: برای نظام ما افتخار نیست که شاهد شکل‌گیری مفاسد در سرزمین مقدس ایران بوده باشیم. میرسلیم افزود: قوانین در جامعه اسلامی باید رعایت شود و این جنبه شرعی دارد و اگر مراعات نکرده ایم گناه کرده ایم.

روسیه به آمریکا هشدار داد