خوش‌گذرانی های ترامپ دردسرساز شد

Posted by

روسیه به کمک های ایران ارج می‌نهد

“دونالد ترامپ” حتی پس از ورود به کاخ سفید نیز از ساعات کار رسمی ریاست جمهوری برای تفریحات شخصی استفاده می‌کند.

روسیه به کمک های ایران ارج می‌نهد