چگونه مانع مصرف اینترنت توسط اینستاگرام شویم

Posted by

روش عجیب داعش برای اعدام در موصل

شما می توانید با استفاده از راه حلی که اینستاگرام برای کاهش مصرف اینترنت قرار داده، مصرف دیتای خود را کاهش دهید. این راهکار اینستاگرام باعث می شود تا برخی تصاویر هنگام ورود به اینستاگرام پیش‌بارگذاری نشود .

روش عجیب داعش برای اعدام در موصل