بیانیه ضدایرانی رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا

Posted by

رونمایی از کاراکتر جدید مستربین+عکس

رئیس کمیته امور خارجی کنگره آمریکا در ادامه گفت: من اقدام دولت ترامپ در انجام بازنگری در خصوص توافق هسته‌ای ایران و همچنین ادامه لغو تحریم‌های ایران و سنجیدن منافع امنیت ملی آمریکا را ستایش می‌کنم.

رونمایی از کاراکتر جدید مستربین+عکس