خواص گوجه سبز

Posted by

رونمایی رسمی از فاز دوم سهام عدالت، از ۳۰ فروردین شماره حساب بدهید

گوجه سبز یک میوه خوشمزه و آبدار است. این میوه برای اولین بار در فرانسه توسعه یافت. گوجه سبز نام درختی است از تیره گل سرخیان که میوه آن کوچک و آبدار، دارای پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و یک هسته سخت است.

رونمایی رسمی از فاز دوم سهام عدالت، از ۳۰ فروردین شماره حساب بدهید