پای مجلسی‌ها هم به وزارت کشور باز شد/ همراهی که خودش داوطلب شد!

Posted by

رونی از لیست منچستر حذف شد

روز دوم ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز برگزار شد که با حاشیه هایی همراه بود.

رونی از لیست منچستر حذف شد