مطالبات حق التدریس معلمان چه زمانی پرداخت می شود؟

Posted by

رویارویی ناو آمریکایی با قایق تندرو سپاه

حق‌التدریس نیروهای شاغل و حق‌الزحمه امتحانات نهایی سال تحصیلی گذشته از جمله بدهی‌های آموزش و پرورش به فرهنگیان است که برای پرداخت حق‌التدریس شاغلان به 450 میلیارد تومان و حق‌الزحمه امتحانات نهایی به 97 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

رویارویی ناو آمریکایی با قایق تندرو سپاه