پايگاه بررسی اصالت پايان‌نامه آقای روحانی آغاز به كار كرد

Posted by

رویاروی یک ناوشکن آمریکایی با قایق تندروی ایرانی در خلیج فارس

اين پايگاه كه با آدرس Rouhanithesis.com شروع به كار كرده است با مسئوليت و حمايت «ديده‌بان شفافيت و عدالت» ايران تأسيس شده و قرار است با بررسی متن كامل پايان‌نامه، به شايعات در مورد اصالت رساله دكتری آقای روحانی پايان دهد.

در انجام اين پروژه، ده‌ها تن از دانشجويان داخل و خارج كشور از دانشگاه‌های مختلف فعاليت می‌كنند.

پايگاه Rouhanithesis.com كه به شيوه جمع‌سپاری‌شده (Crowdsourcing) فعاليت خواهد كرد که متن كامل پايان‌نامه را به‌تدريج برای عموم دانشگاهيان منتشر کرده و سپس ابتدا به‌شيوه خودكار و با استفاده از نرم‌افزارهای متصل به پايگاه‌های علمی و آرشيو متون دانشگاهی، و پس از آن به صورت غيرنرم‌افزاری با بررسی انسانی، به ارزیابی متن مذكور خواهد پرداخت.

گفتنی‌ست، ظرف چند سال گذشته رسانه‌های غربی ازجمله تلگراف، و ديلی‌ميل به شايعاتی در مورد اين پايان.نامه دامن زده و ادعا كرده‌اند اين متن كپی از روی منابع ديگر و خلاف اخلاق علمی نوشته شده است.

اين شايعات صرفا براساس متن چكيده پايان‌نامه مذكور كه در دسترس عموم بوده مطرح شده و تاكنون در مورد كل متن راستی‌آزمايی نشده بود.

همين موضوع بررسی كامل مسأله و اعاده حيثيت از رئيس‌جمهور و يا احيانا عذرخواهی وی و بازخواست از دانشگاه صادركننده تأييديه -درصورت تاييد ادعاها- را ضروری كرده است.

رویاروی یک ناوشکن آمریکایی با قایق تندروی ایرانی در خلیج فارس