نخستین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت

Posted by

رکس تیلرسون وارد مسکو شد

نخستین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دقایقی پیش پایان یافت.

رکس تیلرسون وارد مسکو شد