پرسپولیس ستاره دار می شود؟

Posted by

رکود ا اقتصاد ایران عجین شده است

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در مورد ستاره‌ای که بعد از قهرمانی روی پیراهن این تیم قرار می‌دهند، خاطرنشان کرد: بالاخره پرسپولیس قهرمان لیگ می‌شود و برای یادگاری و تداعی کردن خاطرات باید یک ستاره روی پیراهن پرسپولیس قرار دهند.

رکود ا اقتصاد ایران عجین شده است