تجارت مخفیانه اعراب با رژیم صهیونیستی!

Posted by

رکوردشکنی به سبک چارلی چاپلین / عکس

روابط تجاری مخفیانه میان رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یافته است و این عرب ها هستند که به دنبال روابط با اسرائیل هستند. رأی الیوم نوشت گفتنی است یک شرکت امنیتی اسرائیلی که در حوزه حفاظت از چاه های نفت خلیج (فارس) فعالیت می کند، دو سال پیش هفت میلیارد دلار سود کرد.

رکوردشکنی به سبک چارلی چاپلین / عکس