شفیعی روی صحنه پنالتی حق را به داور داد

Posted by

ریزش کوه باعث انسداد محور کرج – چالوس شد

مدافع تراکتورسازان می گوید از دقیقه یک بازی تلاش خود را برای پیروزی در برابر نفت آغاز کردیم. او درباره درگیری های مکررش با محمد قاضی در طول این بازی هم گفت: چند بار با آقای قاضی بلند شدیم و در هوا برخورد کردیم.

ریزش کوه باعث انسداد محور کرج – چالوس شد