رهبر کره شمالی نباید آسوده بخوابد!

Posted by

ریشه و ساقه این هفت گیاه را نخورید

مشاور امنیت ملی کاخ سفید مدعی شد که وضعیت حاکم بر روابط بین واشنگتن و پیونگ یانگ، به مثابه «تهدیدی خطرناک» علیه آمریکا است.

ریشه و ساقه این هفت گیاه را نخورید