جریمه شرکت آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران

Posted by

رییس سابق پارلمان اروپا: لفاظی های ترامپ خطرناک است

شرکت «خدمات بین المللی آی پی اِس آ» با پرداخت جریمه ای بالغ بر ۲۵۹ هزار و ۲۰۰ دلار به اتهام نقض آشکار قوانین مربوط به تراکنش ها و تحریم های ایران، موافقت کرد.

به گزارش مهر، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که شرکت «خدمات بین المللی آی پی اِس آ» به اتهام نقض آشکار قوانین مربوط به تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران، به پرداخت جریمه ای بالغ بر ۲۵۹ هزار و  ۲۰۰ دلار محکوم شده است.

این شرکت که در شهر فینیکس ایالت آریزونای آمریکا واقع است، به دلیل ۷۲ بار نقض آشکار قوانین مربوط به تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران موافقت کرد که جریمه مقرر را بپردازد.

«اداره کنترل دارائیهای خارجی» وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا در حکم خود همچنین اعلام کرد که شرکت مذکور داوطلبانه موارد نقض آشکار قوانین تراکنشها و تحریمهای ایران را افشاء نکرده است.

لازم به ذکر است که مجموع ارزش تراکنشهایی که ناقض قوانین مذکور علیه بودند، بالغ بر ۲۹۰ هزار و ۷۸۴ دلار است. حداکثر میزان جریمه مقرر در این پرونده بالغ بر ۱۸ میلیون دلار و میزان پایه جریمه حدود ۷۲۰ هزار دلار است.

گفتنی است که شرکت «خدمات بین المللی آی پی اِس آ» یک مؤسسه تحقیقاتی در حوزه بازرگانی جهانی و کاهش ریسک‌های قانونی است که به کشورهای مختلف و شهروندان آنها از طریق برنامه های سرمایه گذاری خدمات ارائه می دهد.

رییس سابق پارلمان اروپا: لفاظی های ترامپ خطرناک است