مرکل با ولیعهد و جانشین ولیعهد عربستان دیدار کرد

Posted by

رییس ستاد انتخاباتی هاشمی طبا تغییر کرد

صدراعظم آلمان در دیدار با محمد بن نایف و محمد بن سلمان در جده، با آن‌ها درباره اوضاع منطقه و مبارزه با تروریسم گفتگو کرد.

رییس ستاد انتخاباتی هاشمی طبا تغییر کرد