تنش برسر کره شمالی در حال افزایش است

Posted by

«زخم باز» در ایستگاه آخر

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ساخت ‌و ‌سازهای جدید کره شمالی در تأسیسات هسته‌ای این کشور، خبر داد. آمانو درباره افزایش تنش برسر کره شمالی، گفت: من این مسئله را مدت‌هاست که از نزدیک دنبال می کنم و می‌توانم بگویم که مطمئنا این تنش در حال افزایش است.

«زخم باز» در ایستگاه آخر