جهانگیری در دیدار معاون نخست وزیر مجارستان چه گفت؟

Posted by

زمان جدایی کی روش از تیم ملی مشخص شد

معاون اول رئیس جمهور درباره حمله آمریکا به شوریه گفت: اقدامی که آمریکا بدون اجازه سازمان ملل متحد در سوریه انجام داد، اقدامی خطرناک است که می‌تواند به تقویت گروه‌های تندرو و تروریستی منجر شود.

زمان جدایی کی روش از تیم ملی مشخص شد