خرید دختران مصری به مبلغ هزار دلار/ عکس

Posted by

زمان پرواز پرسپولیس به تبریز مشخص شد

«قاچاق انسان» که شکل جدید برده‌ داری در عصر حاضر محسوب می شود، امروزه در کشوری مانند عربستان سعودی به یک تجارت غیر قانونی و منبع پر درآمد تبدیل شده است.

زمان پرواز پرسپولیس به تبریز مشخص شد