بازتاب نوار جنجالی ظریف در روزنامه ها/پیشخوان سیاسی

Posted by

زمزمه قطعه سازان برای افزایش قیمت قطعات

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

زمزمه قطعه سازان برای افزایش قیمت قطعات