شادباش توییتری ظریف برای فرا رسیدن نوروز

Posted by

زندگی روزانه و خصوصی آیت الله به روایت دخترش

وزیر امور خارجه فرا رسیدن نوروز را به همه هموطنان ایرانی در سراسر گیتی شادباش گفت.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، در پیامی توئیتری فرا رسیدن نوروز را به همه هموطنان ایرانی در سراسر گیتی شادباش گفت و برای همگان در سال جدید آرامش و کامروایی آرزو کرد.
 

زندگی روزانه و خصوصی آیت الله به روایت دخترش