روحانی به التماس کردن افتاد/ ناامیدی برای رای آوردن

Posted by

زنگنه: افتتاح‌های نفتی انتخاباتی نیست

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وضعیت دولت روحانی در نزد مردم اصلا خوب نیست و دولتی ها هم از این موضوع کاملا اطلاع دارند، گفت: سخنان روحانی از ناامیدی اش خبر می دهد و وی برای جمع آوری رای به التماس کردن افتاده است.

زنگنه: افتتاح‌های نفتی انتخاباتی نیست