لعنت به سلفی بدموقع! / کاریکاتور

Posted by

زن بدگمان، در ماشین شوهرش میکروفون کار گذاشت

زن بدگمان، در ماشین شوهرش میکروفون کار گذاشت