کوتینیو از لیورپول می رود؟

Posted by

زیر دریایی دانمارکی پیدا شد

گفته می‌شود کوتینیوی 25 ساله با ارسال یک ایمیل درخواست ترانسفر خود را مطرح کرده است.

زیر دریایی دانمارکی پیدا شد