راه های تشخیص اسکناس‌های تقلبی

Posted by

زینک بخورید تا سرما نخورید!

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی گفت: هر چقدر سطح خصیصه‌های امنیتی اسکناس و یا اوراق امنیتی بالا باشد ولی اشخاص به آن توجه نکنند، افراد سودجو از همین بی‌توجهی بهره می‌برند.

زینک بخورید تا سرما نخورید!