واکنش باشگاه پرسپولیس به لیست برانکو

Posted by

ساختمان هایی که جوان مرگ می شوند

مدیرروابط عمومی باشگاه پرسپولیس با تایید حضور چهار بازیکن در لیست برانکو ایوانکوویچ،گفت: این لیست مورد تایید برانکو است.

ساختمان هایی که جوان مرگ می شوند