سرمربی اتلتیکو به اینتر میلان پیوست

Posted by

ساخت «آیفون» از مواد بازیافتی

دیه گو سیمیئونه از 20 روز دیگر کارش را به عنوان سرمربی اینترمیلان و جانشین پیولی آغاز خواهد کرد.

ساخت «آیفون» از مواد بازیافتی