فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟

Posted by

ساخت ۵۰ سد از دستور کار خارج شد

این رتبه‌بندی در فوریه سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بر مبنای آمار صندوق بین‌المللی پول است. این مجله کشورهای جهان را بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها برمبنای سرانه برابری قدرت خرید رتبه بندی کرد. برابری قدرت خرید (PPP)، هزینه نسبی زندگی و نرخ تورم کشورها را به منظور مقایسه استانداردهای زندگی در میان کشورهای مختلف بررسی می کند.

اکثر کشورهایی که در صدر این فهرست قرار دارند، حکومتهای مستبدی دارند که در آن فساد شایع است و این امر حتی اگر این بعضی از این کشورها ذخایر عظیمی از منابع طبیعی را در اختیار دارند، مانع بزرگی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است. بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، سرانه تولید ناخالص داخلی که مورد اشاره قرار گرفته، میزان ثروتی که در سال ۲۰۱۶ تولید شده است را نشان می‌دهد و به دلار آمریکا است.

فقیرترین کشورهای جهان بر اساس گزارش گلوبال فاینانس عبارتند از:

۱_ جمهوری آفریقای مرکزی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۶۵۶ دلار

۲_ جمهوری دموکراتیک کنگو
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۸۴ دلار

۳_ بروندی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۱۸ دلار

۴_ لیبریا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۸۲ دلار

۵_ نیجر
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱۳ دلار

۶_ مالاوی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۳۹ دلار

۷_ موزامبیک
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۲۸ دلار

۸_ گینه
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۷۱ دلار

۹_ اریتره
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۳۲۱ دلار

۱۰_ ماداگاسکار
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۰۴ دلار

۱۱_ کومو
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۲۹ دلار

۱۲_ توگو
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۴۵ دلار

۱۳_ گینه بیسائو
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۶۸ دلار

۱۴_ سیرالئون
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۵۱ دلار

۱۵_ گامبیا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۶۴ دلار

۱۶_ سودان جنوبی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۷۰ دلار

۱۷_ هائیتی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۸۴ دلار

۱۸_ بورکینافاسو
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۹۰ دلار

۱۹_ کیریباتی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۲۰ دلار

۲۰_ رواندا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۰۵ دلار

۲۱_ اتیوپی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۱۶ دلار

۲۲_ زیمبابوه
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۵۳ دلار

۲۳_ افغانستان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۵۷ دلار

۲۴_ جزایر سلیمان
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۹۵ دلار

۲۵_ اوگاندا
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۰۶۶ دلار

۲۶_ بنین
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۱۸۴ دلار

۲۷_ مالی
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۲۶۴ دلار

۲۸_ نپال
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۴۸۰ دلار

۲۹_یمن
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۲۱  دلار

۳۰_ سنگال
سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۵۷۸ دلار

ساخت ۵۰ سد از دستور کار خارج شد