کشف ۶ جنازه بدون سر در شب کریسمس

Posted by

ساخت X-RAY ؛ گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا

کشف 6 جسد بدون سر آن هم در شب کریسمس به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های مکزیک تبدیل شده است.

ساخت X-RAY ؛ گامی موثر در مبارزه با قاچاق کالا