ترس آمریکا از حملۀ هسته‌ای روسیه

Posted by

ساعی: اصلاح طلبان امضایم را دزدیدند

وزیرامنیت داخلی امریکا گفت کشورش سامانه های دفاعی ندارد که بتواند حملات هسته ای گسترده احتمالی روسیه را دفع کند.

ساعی: اصلاح طلبان امضایم را دزدیدند