فِرِش و اکتیو مثل محسن مسلمان/عکس

Posted by

ستاد انتخابات: مناظره ها ضبط شده خواهد بود/ واکنش و انتقاد نامزدهای انتخابات

محسن مسلمان که نقش انکارناپذیری در قهرمانی فصل سرخپوشان به جا گذاشت، در جدال جشن قهرمانی برابر پدیده غایب بود.

ستاد انتخابات: مناظره ها ضبط شده خواهد بود/ واکنش و انتقاد نامزدهای انتخابات