وحشت صهیونیست‌ها از تعمیق نفوذ ایران پس از جنگ سوریه

Posted by

ستاره اسپانیایی منچستر در برنامه آشپزی

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی گفت: قدرت‌گیری آرام ایران در سوریه تهدیدی علیه اسرائیل است.

ستاره اسپانیایی منچستر در برنامه آشپزی