قالیباف همچنان مورد هجمه اصلاح طلبان/ شورای شهر اول دوباره تکرار می شود؟

Posted by

سخنان جنجالی خواننده آمریکایی درباره اسرائیل

تخریب قالیباف توسط اصلاح طلبان تمامی ندارد، هر روز یک فعال سیاسی این جریان به بهانه شورای شهر جدید نوک پیکان تخریب ها را به سمت قالیباف می گیرد و به تخریب چهره این مدیر انقلابی می پردازد.

سخنان جنجالی خواننده آمریکایی درباره اسرائیل