کمک انتخاباتی به دولت از مجلس رسید!

Posted by

سخنرانی روحانی در مراسم بزرگداشت روز ارتش آغاز شد

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار شده برخی از وزرا با حضور در صحن مجلس در خصوص اقدامات دولت در زمینه ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری به نمایندگان گزارش دهند همچنین قرار شد تا اتاقی در مجلس در اختیار وزرا باشد تا آنهابا حضور در آن به بررسی مشکلات مردم و حوزه های انتخابیه نمایندگان بپردازند.

سخنرانی روحانی در مراسم بزرگداشت روز ارتش آغاز شد