ترامپ ورئیس جمهور مصر در کاخ سفید دیدار کردند

Posted by

سردار در ترکیب اصلی روستوف مقابل کراسنودار

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید میزبان عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود شده است. دونالد ترامپ پیش از استقبال از السیسی در توئیتر خود نوشته بود که به نمایندگی از آمریکا از رئیس جمهور مصر استقبال می کند.

سردار در ترکیب اصلی روستوف مقابل کراسنودار