هدف ارتش آمریکا از هلی برن احتمالی نیرو در محور قنیطره_درعا_سویدا

Posted by

سرمایه گذاری آمریکا بر سلاح شیمیایی

در 24 ساعت اخیر برخی رسانه های منطقه از احتمال اقدام نظامی آمریکا در جبهه جنوبی سوریه پرده برداشتند.

سرمایه گذاری آمریکا بر سلاح شیمیایی