تاکتیک دولتی ها برای انتخابات چیست؟

Posted by

سرمربی اتلتیکو به اینتر میلان پیوست

دولتی ها به این جمع بندی رسیده اند که برای گرفتن ماهی خود از انتخابات ۹۶ نیاز به غبارآلود کردن فضای تبلیغاتی دارند.

سرمربی اتلتیکو به اینتر میلان پیوست