داروهای بدون مشابه داخلی محدودیت واردات ندارند

Posted by

سرمربی کوبایی وارد تهران می شود

مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با اشاره به محدودیت واردات برخی دارو گفت: برای واردات دارویی که نمونه داخلی دارند سقف وارداتی تعیین شده است.

سرمربی کوبایی وارد تهران می شود