آیا پیامبر(ص) گناه شیعیان را به دوش می کشد؟

Posted by

سعید جلیلی: آبادی کشور دشمن را از تحریم ناامید می‌کند

امام هادی(ع) در تفسیر آیه‌ای از قرآن وجهی از محبت پیامبر گرامی اسلام(ص) نسبت به شیعیان را بیان می‌فرمایند.

سعید جلیلی: آبادی کشور دشمن را از تحریم ناامید می‌کند