زینک بخورید تا سرما نخورید!

Posted by

سفرا در ایران چگونه محافظت می شوند؟

برای تامین عنصر روی مورد نیاز برای بدن خود می توانید مواد غذایی ای همچون نخود فرنگی، قارچ، لوبیا، عدس، اسفناج، کلم بروکلی، تخمه کدو، جو دو سر، ماهی، خرچنگ، مرغ، جگر گوساله را در رژیم غذایی روزانه تان بگنجانید.

سفرا در ایران چگونه محافظت می شوند؟