«سعید جلیلی» در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نمی کند

Posted by

سفید شدن موها، چه نکاتی را در مورد سلامتی تان آشکار می سازند؟

تصمیم سعید جلیلی برای عدم کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری قطعی شده است.

سفید شدن موها، چه نکاتی را در مورد سلامتی تان آشکار می سازند؟