۵۵ مهاجر؛ قربانی قاچاقچیان انسان

Posted by

سقوط بالگرد شرکت هواپیمایی الجزایر

سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که اجبار ده‌ها مهاجر برای پریدن از قایق‌ها به آب دریا در نزدیکی سواحل یمن موجب کشته شدن ده‌ها نفر از آن‌ها شده است.

سقوط بالگرد شرکت هواپیمایی الجزایر