کاندیداهایی که از عوامل اصلی آلودگی هوا غافلند!

Posted by

سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در کوبا

ثابت شده که فرسوده‌ها چندین برابر خودروهای نو، آلایندگی ایجاد می‌کنند و یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شوند؛ بنابراین تا زمانی که برنامه‌ریزی اصولی و قابل اجرایی برای اسقاط فرسوده‌ها از سوی دولت صورت نگیرد، نمی‌توان چندان به رفع آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود.

سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در کوبا