تعیین تکلیف توزیع مواد مخدر رقیق از سوی دولت در صحن مجلس/ حذف اعدام از برخی جرائم و انقطاع رابطه معتادان با قاچاقچیان با توزیع دولتی مواد مخدر

Posted by

سلفی خانم دکتر با وزیر بهداشت/ عکس

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هفته آینده در صحن مجلس مطرح می شود، گفت: حذف اعدام از برخی جرائم و انقطاع رابطه معتادان با قاچاقچیان با توزیع دولتی مواد مخدر از جمله ویژگی این طرح است.

سلفی خانم دکتر با وزیر بهداشت/ عکس